Computer screen

Siaradwch â ni i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth am y Brentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol, llenwch y ffurflen fer isod.

Rydym yn gwerthfawrogi eich bod wedi darparu gwybodaeth bersonol i ni, ni fyddwn byth yn gwerthu eich data ymlaen i unrhyw un arall ac mae data at ddefnydd Y Brifysgol Agored yn unig. Os hoffech chi gael gwybod mwy, ewch i'n polisi preifatrwydd 

Os byddai'n well gennych siarad ag un o'n cynghorwyr tîm busnes, maent ar gael ar 0300 303 0122, neu +44 (0) 1908 655767 os ydych yn ffonio o'r tu allan i'r DU. Mae'r llinellau ar agor rhwng 09:00-16:30 amser y DU, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Y tu allan i'r oriau hyn bydd gwasanaeth neges llais ar gael.